Назва компанії: Науково-виробнича медико-біологічна корпорація «Лазер і Здоров'я»

Мета діяльності корпорації:

Науково-виробнича медико-біологічна корпорація «Лазер і Здоров'я» створена з метою об'єднання зусиль науково-дослідних установ, підприємств - виробників медичної техніки, медичних і санаторних установ; забезпечення динамічного розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в області лазерної медицини і лазерної біології, квантової медицини та квантової біології; впровадження результатів цих досліджень в практичну медицину і біологію; підготовки фахівців з лазерної медицини і лазерної біології, квантової медицини та квантової біології; розробки, виробництва і впровадження нової лазерної медичної апаратури, нової апаратури для квантової медицини та квантової біології; надання допомоги у створенні сприятливих умов для наукової, виробничої, просвітницької діяльності та захисту законних прав та спільних інтересів своїх учасників.

Предмет діяльності Корпорації:

• організація та проведення фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямами лазерної медицини і лазерної біології, квантової медицини та квантової біології;
• впровадження результатів досліджень, в першу чергу нових технологій, методик і методів діагностики, лікування і профілактики захворювань людини, реабілітації хворих в практичну медицину;
• впровадження результатів досліджень в біологію, сільське господарство та інші галузі народного господарства;
• розробка, виробництво і впровадження лазерної апаратури нового покоління для медицини, сільського господарства та інших галузей народного господарства;
• розробка навчальних програм, створення навчально-методичних баз і організація процесу підготовки фахівців з лазерної медицини і лазерної біології, квантової медицини та квантової біології;
• підготовка наукових кадрів, в тому числі вищої кваліфікації;
• створення регіональних лазерних центрів для гарантійного та післягарантійного обслуговування лазерно-медичної та сільськогосподарської техніки, яка виробляється Корпорацією;
• створення регіональних центрів випробувань і сертифікацій лазерної медичної та сільськогосподарської техніки;
• створення довідково-інформаційної служби Корпорації;
• організація зовнішньоекономічних, ділових, наукових зв'язків, експорту лазерної медичної техніки, технологій і послуг;
• встановлення та розвиток зв'язків з іноземними підприємствами, підприємцями, установами, організаціями, а також участь у спільних проектах, програмах, виставках, конференціях і т.д.;
• створення і постійне оновлення банку даних про потенційних партнерів для заснування підприємств з іноземними інвестиціями;
• здійснення співробітництва та обміну інформацією з аналогічними організаціями інших країн, а також з міжнародними організаціями;
• організація та проведення виставок-ярмарків;
• підготовка і видавництво науково-технічної, науково-популярної, рекламної, економічної та іншої літератури, підручників, навчальних посібників, методичних посібників, тез доповідей і матеріалів конференцій, а також періодичних видань;
• організація та проведення наукових і науково-практичних, в тому числі міжнародних, конгресів, з'їздів, конференцій, симпозіумів і т.д.;
• здійснення лобіювання інтересів корпорації.

Члени Корпорації:

• АТЗТ «Центр лазерних та мікрохвильових технологій» - розробка, виробництво і впровадження лазерної апаратури нового покоління для медицини, ветеринарії та сільського господарства;
• Балаклійська центральна районна лікарня - впровадження нової лазерної апаратури для сільських лікарів;
• Державне підприємство «Харківський релейний завод» - виготовлення вузлів і деталей лазерної апаратури;
• Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України - розробка технологій з лазерної хірургії;
• Міжнародна асоціація «Лазер і Здоров'я» - організація конференцій, шкіл-семінарів, просвітницька діяльність;
• Спільне україно-російське підприємство «Лазер - 2000» - виробництво експериментальних зразків нової лазерної апаратури для медицини, ветеринарії та сільського господарства;
• Харківська медична академія післядипломної освіти - впровадження лазерних технологій для лікування і профілактики найбільш поширених захворювань людини;
• Харківське дочірнє підприємство закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» - впровадження лазерних технологій для реабілітації хворих;
• Санаторій «Роща» - впровадження лазерних технологій для реабілітації хворих;
• Харківський державний приладобудівний завод імені Т.Г.Шевченка - виготовлення вузлів і деталей лазерної апаратури.