На сайте
2
1
3
Портал Харьков Медицинский
Rambler's Top100
Главная / Статьи / Научные / Гинекология /

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННОГО ЗОНДА КОРОБОВА «БАРВА-ГПУ» В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИДАТКІВ МАТКИ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННОГО ЗОНДА КОРОБОВА «БАРВА-ГПУ» В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПРИДАТКІВ МАТКИ.

 

Пиріг В.В.

 

Санаторій ім.. М.Гоголя м. Миргород Південної залізниці

 

Запальні процеси жіночих статевих органів посідають одне з провідних місць у структурі гінекологічних захворювань і залишаються гострою медичною та соціальною проблемою. Перебіг запального процесу все частіше набирає невизначеного характеру з періодичними рецидивами, що призводить до збільшення частоти ускладнень: безпліддя, порушень оваріально-менструального циклу, збільшення частоти невиношування вагітності, гіперпластичних змін ендометрія. Запальні процеси жіночих статевих органів є етіологічним фактором анте . і інтранатального інфікування плоду, що в рамках реалізації концепції Державної програми Репродуктивне здоров.я нації 2006-2015 рік. набуває вагомого медико-соціального значення. Загально відомо, що хронічні рецидивні захворювання негативно впливають не тільки на репродуктивну, але й на нервову та ендокринну систему, напсихоемоційний статус пацієнтки, що ускладнює основне захворювання і потребує додаткових терапевтичних втручань. Застосування медикаментозних методів лікування запальних процесів, а особливо хронічних рецидивних, не завжди ефективне, або дає позитивний нетривалий результат,, крім того останнім часом значно збільшилась кількість алергічних реакцій. Усе це зумовлює необхідність комплексного відновлювального лікування з активним використанням фізичних факторів, що значно збільшують ефективність і скорочують терміни лікування, а також виключають можливість ускладнень і побічних реакцій, посилюють при необхідності вплив медикаментозного лікування, зменшуючи його дозу без зміни клінічного ефекту. Загально відомо також, що фізіотерапевтичні методи разом з лікувальною дією підвищують опірність та імунологічну активність організму, посилюють ендогенну продукцію гормонів рефлекторним шляхом, стимулюють овуляцію. Медикаментозна протизапальна терапія ефективна щодо бактеріальної флори, але недостатньо діє на ушкоджені тканинні структури. На думку ряду вчених (А.М.Мажбіц, І.Д.Аріст, В.І.Гріщенко) приформовані фізичні фактори є провідними в комплексі патогенетично обґрунтованих терапевтичних засобів при лікуванні хронічних запальних захворювань придатків матки. Враховуючи вищесказане, метою роботи стало дослідження ефективності використання фотонного зонда Коробова «Барва ГПУ» в комплексному лікуванні хронічних запальних процесів гінекологічних хворих. У ході проведеного дослідження було обстежено і проліковано 34 пацієнтки репродуктивного віку, які знаходились на санаторно-курортному лікуванні. Жінки розділені на 2 групи по 17 в кожній. Групи були порівняні за віком, індексом маси тіла, давністю захворювання, кількістю родів, абортів, або їх відсутністю в анамнезі, а також спектром супутніх захворювань. На етапі формування груп усім жінкам був проведений гінекологічний огляд, який включав у себе кольпоцервікоскопію та бімануальне дослідження, загально клінічні лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, мікроскопічне дослідження вагінального мазка), транс абдомінальну ехографію з трансд.юсером з частотою сканування 3,5 МГц на апараті «Алока SSD1400».

Розподіл обстежених жінок за віком

Вік І група ІІ група (контрольна)

Абс.число % Абс.число %

До 20 років 2 12 2 12

21-25 років 6 35 6 35

26-30 років 6 35 6 35

31-35 років 3 18 3 18

Результати досліджень та їх обговорення. У структурі скарг жінок обох досліджуваних груп у 100% випадків переважав біль внизу живота різної інтенсивності та періодичності, переважно ниючого характеру, з іррадіацією в пряму кишку, поперек, нижні кінцівки. Скарги на порушення менструального циклу пред.являли 6 пацієнток, по 3 з кожної групи, що становить 18%. При проведенні розширеної кольпоскопії з приміненням 3% розчину оцтової кислоти, 3% водного розчину Люголя, виявлено При проведенні бімануального дослідження всіх жінок були виявлені у більшому або меншому ступеню вираженості болючість та тяжистість в області придатків матки, болючі тракції шийки матки були виявлені у 5 жінок 1 групи (29%), 3 жінки 2 групи (18%), збільшення придатків 3 жінки 1 групи (18%) і 3 жінки 2 групи (18%), зміна склепінь піхви . по 5 жінок кожної групи, що становить 35%. Мікроскопічне дослідження вагінального та цервікального вмістів виявило високий відсоток дисбіозу піхви по 10 жінок з кожної групи (58%), трихомоніаз . 4 жінки (24%). Середня кількість лейкоцитів у вагінальному вмісті досліджувальних перевищувало нормативні показники, що також свідчить про наявність кольпіту. Аналізуючи результати загального аналізу крові досліджуваних, було виявлено, що середня кількість лейкоцитів в обох групах була дещо підвищеною відповідно нормативних показників і становила 9,1 ± 1,7 х 109 л Змін у загальному аналізі сечі не спостерігалося. При проведенні трансабдомінальної ехографії виявлено збільшення розмірів яєчника та зниження його ехогенності у 9% жінок, підвищення гідрофільності яєчникової тканини та зниження ехогенності підлягаючих структур виявлено у 14%, розширення параметральних судин з боку враження . 9%, візуалізація маткової труби з потовщеними стінками без розширення просвіту - 6%, візуалізація ехопозитивних включень лінійної форми від 1 до 5 шт. - у 10% жінок. Усім хворим призначене комплексне лікування, яке включало лікувально-охоронний режим, кліматотерапію, лікувальне харчування, ЛФК, психотерапію, питне застосування мінеральної води (хлоридно-натрієва слабкої мінералізації) згідно з характером шлункової секреції, загальні ванни (хвойні, мелісові і т.п.), мікроклізми з відваром протизапальних трав. У жінок з виявленим тріхомоніазом додатково призначалась медикаментозна терапія. У контрольній групі застосовувалась мікрохвильова терапія сантиметрового і дециметрового діапазону на область проекції придатків матки по 15 хвилин щоденно, 12 процедур на апараті «Ромашка».В основній групі проводилось лікування фотонним зондом Коробова «Барва ГПУ»: освічування проекції матки через склепи піхви . 5 хвилин, проекції області додатків з обох сторін через склепи піхви . по 7 хвилин. Курс лікування 12 процедур щоденно.

Патологія І група ІІ група

(контрольна)

Абс.число % Абс.число %

Ендоцервіцит 3 18 3 18

Пвсевдоерозії ш.м. 3 12 2 18

В основу лікувальної дії апарата «Барва-ГПУ» покладена здатність світла видимогоі інфрачервоного діапазонів спектру збільшувати енергетичну активність кліткових мембран, приводити в дію регенеративні процеси, надавати протизапальний, анальгезуючий і заживляючий ефект. Завдяки розміщенню випромінюючих світловодів всередині зонду забезпечується створення на випромінювальній поверхні рівня щільності потужності випромінювання необхідного для досягнення оптимального терапевтичного ефекту. Після проведеного лікування позитивна динаміка з.явилась через 3-4 дні в основній групі і через 4-5 днів у контрольній і зберігалася до кінця лікування. Аналіз результатів свідчить про зворотній розвиток запального процесу - зменшення або зникнення запальних явищ, пальпатурної болючості на 3-4 день в основній групі і 4-5 день терапії в контрольній групі при повторному бімануальному огляді. У кольпоцервікоскопічній семіотиці відмічено суттєве зниження відсотка виявлених псевдо ерозій шийки матки і ендоцервицитів. Що характерно, в основній групі ендоцервіцити після лікування взагалі не виявлені. При проведенні трансабдомінальної ехографії підвищення гідрофільності яєчникової тканини та зниження ехогенності підлягаючих структур не були виявлені в жодному випадку. Розширення параметральних судин з боку ураження визначалося у 6% пацієнток контрольної групи і в 3% жінок основної групи. Візуалізація маткової труби з потовщеними стінками без розширення просвіту визначена у 3% жінок з контрольної групи, в основній не виявлено

Украина, г.Харьков,  Тел.: +38 (067) 731-14-31, тел./факс: +38 (057) 707-51-91
Copyright ©2008